Toto je výchozí obsah komponenty „Text“

Kontakt

Vladimír Kalivoda
Martin Kalivoda

Provozovna 1 :
Strašnice
Praha 10
U trati 29

Provozovna 2 :
Černé Voděrady
Praha - východ
náměstí Lípy Svobody 1
telefon : 602611152

Sídlo :
Písnice , Praha 4
U Bazénu 406

Telefon : +420 604 139 489
                +420 732 945 924
             +420 602 611 152

E-mail :
vladimir.kalivoda@email.cz

Obchodní podmínky a půjčovní řád : 


Dva způsoby úhrady půjčovného.

Vratná záloha se vybírá jako jistina pro případ poškození předmětu zapůjčení v průběhu půjčení.

1) Přímá platba proběhne po vrácení půjčeného předmětu zákazníkem, kdy půjčovatel vrátí zálohu a vybere od zákazníka oproti dokladu výši půjčovného.

2) Po dohodě je možné půjčovné uhradit z vybrané zálohy.V případě překročení hodnoty vybrané zálohy zákazník doplatí do ceny půjčovného. V případě menší ceny půjčovného, než je záloha,tak bude zákazníkovi po odečtení půjčovného záloha vyúčtována. Opět proti dokladu.

3) V případě poškození půjčeného předmětu během zapůjčení se záloha nevrací, je použita na opravu poškozeného předmětu a zákazníkovi je na základě příslušného ceníku vyúčtována částka odpovídající době zapůjčení, která je o výši zálohy vyšší. Doklad je vystaven včetně zálohy.   

Základní půjčovné je účtováno za den. V případě delší doby půjčení je cena za den násobená počtem dní vypůjčení.


Vyzvednutí a vrácení předmětu půjčovného.

Zpravidla se předměty půjčují v sídle pobočky půjčovny, kam se také po dohodnuté době půjčení vrací. Možno též využít služby smluvních dopravců, kterou v případě zájmu můžeme zdarma zprostředkovat.
Doba vypůjčení i vrácení je po telefonické dohodě možná prakticky kdykoli z důvodu téměř nepřetržité pracovní doby. Za poplatek je také možno využít svoz a rozvoz předmětů půjčovného.

Při zapůjčení střešních nosičů, navigací a střešních boxů se vybírá záloha pro případ jejich poškození.V ceně půjčovného jsou zahrnuty náklady spojené s montáží do, nebo na vozidlo. 
 
Pro půjčení je nutné předložit občanský průkaz a uhradit zálohu, jejíž výše je vždy stanovena typem půjčovaného předmětu.


Autodoprava

Převoz nákladu i osob je zpravidla realizován naším vozidlem a přívěsem s požadovanou nosností. Pro bezproblémovou realizaci zakázky je při objednání zákazníkem nutno uvést požadované datum realizace přepravy, adresu naložení a vyložení včetně námi navržené a zákazníkem předběžně odsouhlasené délky trasy. Objednávka včetně požadovaných údajů může být po dohodě formou SMS, nebo zaslaným emailem na adresu dodavatele požadované služby.
Při využití služeb smluvního dopravce je postupováno na základě podmínek a řádu daného dopravce, který realizoval požadovanou zakázku. 


1) zákazník při objednání složí vratnou zálohu ve výši zálohy zapůjčení přívěsu, pokud je jeho použití nutné
 
2) záloha bude vrácena při platbě zákazníkem, nebo bude při platbě zaúčtována do celkové ceny zakázky

3) pro přepravu osob není účtována záloha, při použití kombinované přepravy se neskládá záloha

4) pro námi zajištěnou a prováděnou přepravu kol, zboží, materiálu, věcí a motocyklů se neskládá záloha

5) ceny odtahové služby se řídí platným ceníkem provozovatele včetně smluvních cen


Pronájem montážní plošiny

1) pronájem montážní plošiny probíhá po kontaktu zákazníkem na základě telefonické, nebo emailové       
     objednávky

2) přistavení vozidla je provedeno v požadovaném termínu zákazníkem na adresu sdělenou při objednání a
     potvrzenou buď emailem, nebo SMS zprávou na telefon pronajímatele

3) počet km se počítá z a do místa stanoviště vozidla, což je Provozovna 2 


QOP.CZ

VYTVOŘENO SPOLEČNOSTÍ QOP COMPUTERS